Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57AL-2104 / ex. EN57-1525
94 51 2 122 337-0    PL-PREG
94 51 2 122 338-8    PL-PREG
94 51 2 122 339-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 403 / 1983
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R731.05.2001ZNTK Mińsk Maz.
R827.01.2006ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M23.10.2015ZNTK Mińsk Maz.