Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57AL-2102 / ex. EN57-1500
94 51 2 122 298-4    PL-PREG
94 51 2 122 299-2    PL-PREG
94 51 2 122 300-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 378 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?15.10.2003ZUT REMTRAK
R?27.08.2007ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M12.10.2015ZNTK Mińsk Maz.