Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57AL-2101 / ex. EN57-1546
94 51 2 122 373-5    PL-PREG
94 51 2 122 374-3    PL-PREG
94 51 2 122 375-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 424 / 1983
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?07.11.2003ZNTK Mińsk Maz.
R?20.05.2008ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M12.10.2015ZNTK Mińsk Maz.