Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-2078 / ex. EN57-1432
94 51 2 122 928-6    PL-PREG
94 51 2 122 929-4    PL-PREG
94 51 2 122 930-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 966/310 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1025.09.2003ZNTK Mińsk Maz.
G130.11.2007PESA Bydgoszcz
1R102.06.2011PR £ód¼
1P4/222.12.2016PR Bydgoszcz