Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-2076 / ex. EN57-1297
94 51 2 122 922-9    PL-PREG
94 51 2 122 923-7    PL-PREG
94 51 2 122 924-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 831/175 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1018.06.2003ZUT REMTRAK
G127.11.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R125.01.2013PR £ód¼