Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-2075 / ex. EN57-1459
94 51 2 122 919-5    PL-PREG
94 51 2 122 920-3    PL-PREG
94 51 2 122 921-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 993/337 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R929.12.2003ZUT REMTRAK
G1+M20.11.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R123.01.2013PR £ód¼