Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-2074 / ex. EN57-1350
94 51 2 122 916-1    PL-PREG
94 51 2 122 917-9    PL-PREG
94 51 2 122 918-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 884/228 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.02.1980PFW Wroc³aw
G1+M31.10.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R121.01.2013PR £ód¼