Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-2073 / ex. EN57-1481
94 51 2 122 913-8    PL-PREG
94 51 2 122 914-6    PL-PREG
94 51 2 122 915-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1015/359 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1016.12.2002ZNTK Mińsk Maz.
G128.09.2007PESA Bydgoszcz
1R116.09.2011PR £ód¼
1P4/221.11.2016PR Bydgoszcz