Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-2071 / ex. EN57-1286
94 51 2 122 907-0    PL-PREG
94 51 2 122 908-8    PL-PREG
94 51 2 122 909-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 820/164 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R429.06.1988MD Szczecin W.H.
R1031.12.2003ZNTK Mińsk Maz.
G1+M05.10.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R112.12.2012PR £ód¼
1P4/222.01.2018PR Olsztyn