Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-2070 / ex. EN57-1478
94 51 2 122 904-7    PL-PREG
94 51 2 122 905-4    PL-PREG
94 51 2 122 906-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1012/356 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R916.06.2003ZNTK Mińsk Maz.
G121.08.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R119.04.2011PR £ód¼
1P4/215.09.2016PR Bydgoszcz