Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-2069 / ex. EN57-1480
94 51 2 122 901-3    PL-PREG
94 51 2 122 902-1    PL-PREG
94 51 2 122 903-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1014/358 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1012.12.2002ZNTK Mińsk Maz.
G1+M30.07.2007PESA Bydgoszcz
1R124.02.2012PR £ód¼
1P4/205.02.2016PR Idzikowice