Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-2068 / ex. EN57-1492
94 51 2 122 898-1    PL-PREG
94 51 2 122 899-9    PL-PREG
94 51 2 122 900-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 370 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R914.02.2003ZUT REMTRAK
G126.07.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R119.09.2012PR £ód¼
1P4/230.03.2018ZNT Kruszewiec