Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-2067 / ex. EN57-1493
94 51 2 122 895-7    PL-PREG
94 51 2 122 896-5    PL-PREG
94 51 2 122 897-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 371 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R126.11.1983ZNTK Gdańsk
R219.03.1985ZNTK Mińsk Maz.
S120.01.1987ZNTK Mińsk Maz.
R321.09.1989ZNTK Gdańsk
R5     11.1991ZNTK Gdańsk
R623.11.1993ZNTK Mińsk Maz.
R715.01.1996ZNTK Mińsk Maz.
R823.02.1999ZNTK Mińsk Maz.
R917.03.2003ZNTK Mińsk Maz.
G125.06.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R115.09.2010PR £ód¼
1P4/222.04.2016PR Idzikowice