Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-2065 / ex. EN57-1517
94 51 2 122 889-0    PL-PREG
94 51 2 122 890-8    PL-PREG
94 51 2 122 891-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 395 / 1983
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R925.09.2003ZNTK Mińsk Maz.
G129.06.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R115.11.2010PR £ód¼
1P4/212.08.2016PR Bydgoszcz