Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-2064 / ex. EN57-1289
94 51 2 122 886-6    PL-PREG
94 51 2 122 887-4    PL-PREG
94 51 2 122 888-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 823/167 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1110.07.2003PESA Bydgoszcz
G1+M22.05.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R114.12.2010PR £ód¼
1P4/202.06.2016PR Idzikowice