POLREGIO
Opolski Zak³ad w Opolu

EN57-2063 / ex. EN57-1518
94 51 2 122 883-3    PL-PREG
94 51 2 122 884-1    PL-PREG
94 51 2 122 885-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 396 / 1983
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R921.07.2003ZNTK Mińsk Maz.
G1+M20.04.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R121.06.2012PR £ód¼
1P4/212.02.2018ZNT Kruszewiec