Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-2061 / ex. EN57-1294
94 51 2 122 877-5    PL-PREG
94 51 2 122 878-3    PL-PREG
94 51 2 122 879-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 828/172 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1020.02.2003ZUT REMTRAK
G1+M27.04.2007NEWAG NS
1R131.10.2011PR £ód¼
1P4/230.10.2017ZNT Kruszewiec