Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-2060 / ex. EN57-1494
94 51 2 122 874-2    PL-PREG
94 51 2 122 875-9    PL-PREG
94 51 2 122 876-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 372 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R920.01.2003ZUT REMTRAK
G131.03.2007NEWAG NS
1R106.04.2012PR £ód¼
1P4/218.01.2019PR Lublin