Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN57-206
94 51 2 120 939-5    PL-PREG
94 51 2 120 940-3    PL-PREG
94 51 2 120 941-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.10.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R116.04.2008PR ŁódĽ
1P4/223.05.2014PR Idzikowice