Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-2059 / ex. EN57-1438
94 51 2 122 871-8    PL-PREG
94 51 2 122 872-6    PL-PREG
94 51 2 122 873-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 972/316 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1007.05.2003PESA Bydgoszcz
G131.05.2007PESA Bydgoszcz
1R113.04.2012PR £ód¼