Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-2058 / ex. EN57-1819
94 51 2 122 868-4    PL-PREG
94 51 2 122 869-2    PL-PREG
94 51 2 122 870-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 704 / 1991
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.07.02.1991PFW Wroc³aw
R414.04.2000ZUT REMTRAK
R623.08.2006PR £ód¼
G1+M30.04.2007PESA Bydgoszcz
1R106.04.2012PR £ód¼