POLREGIO
Opolski Zak³ad w Opolu

EN57-2056 / ex. EN57-1366
94 51 2 122 862-7    PL-PREG
94 51 2 122 863-5    PL-PREG
94 51 2 122 864-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 900/244 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.05.1980PFW Wroc³aw
R116.12.1981ZNTK Mińsk Maz.
R230.06.1983ZNTK Mińsk Maz.
S122.10.1984ZNTK Mińsk Maz.
R327.08.1986ZNTK Mińsk Maz.
S210.08.1989ZNTK Mińsk Maz.
R615.04.1991ZNTK Mińsk Maz.
R703.06.1993ZNTK Mińsk Maz.
R812.07.1995ZNTK Mińsk Maz.
R926.05.1998ZNTK Mińsk Maz.
R1030.10.2002ZUT REMTRAK
G1+M30.03.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R124.05.2012PR £ód¼
1P4/227.11.2017ZNT Kruszewiec