Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-2056 / ex. EN57-1366
94 51 2 122 862-7    PL-PREG
94 51 2 122 863-5    PL-PREG
94 51 2 122 864-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 900/244 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.05.1980PFW Wroc³aw
R116.12.1981ZNTK Mińsk Maz.
R230.06.1983ZNTK Mińsk Maz.
S122.10.1984ZNTK Mińsk Maz.
R327.08.1986ZNTK Mińsk Maz.
S210.08.1989ZNTK Mińsk Maz.
R615.04.1991ZNTK Mińsk Maz.
R703.06.1993ZNTK Mińsk Maz.
R812.07.1995ZNTK Mińsk Maz.
R926.05.1998ZNTK Mińsk Maz.
R1030.10.2002ZUT REMTRAK
G130.03.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R124.05.2012PR £ód¼
1P4/227.11.2017ZNT Kruszewiec