Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-2055 / ex. EN57-1508
94 51 2 122 859-3    PL-PREG
94 51 2 122 860-1    PL-PREG
94 51 2 122 861-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 386 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R116.03.1984ZNTK Mińsk Maz.
R228.09.1985ZNTK Mińsk Maz.
S109.06.1987ZNTK Mińsk Maz.
R311.03.1988MD Wroc³aw G³.
R414.04.1989MD Idzikowice
R625.04.1991ZNTK Mińsk Maz.
R711.01.1996ZNTK Mińsk Maz.
R807.12.1998ZNTK Mińsk Maz.
R908.07.2002ZUT REMTRAK
G130.03.2007NEWAG NS
1R126.09.2011PR £ód¼
1P4/218.09.2017ZNT Kruszewiec