POLREGIO
Dolno¶l±ski Zak³ad we Wroc³awiu

EN57-2054 / ex. EN57-1430
94 51 2 122 856-9    PL-PREG
94 51 2 122 857-7    PL-PREG
94 51 2 122 858-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 964/308 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R131.07.1982ZNTK Gdańsk
R217.11.1983ZNTK Mińsk Maz.
S127.05.1985ZNTK Mińsk Maz.
R331.12.1986ZNTK Mińsk Maz.
R403.03.1988ZNTK Mińsk Maz.
S226.11.1989ZNTK Mińsk Maz.
R703.06.1991ZNTK Mińsk Maz.
R808.07.1993MD Szczecin W.H.
R912.01.1996ZNTK Mińsk Maz.
R1001.06.1999ZNTK Mińsk Maz.
R1130.05.2003ZNTK Mińsk Maz.
G1+M27.03.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R108.05.2012PR £ód¼
1P4/222.05.2018ZNT Kruszewiec