Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-2053 / ex. EN57-1541
94 51 2 122 853-6    PL-PREG
94 51 2 122 854-4    PL-PREG
94 51 2 122 855-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 419 / 1983
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?20.08.2004ZNTK Mińsk Maz.
G116.03.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R123.04.2012PR £ód¼
1P4/214.06.2017PR Olsztyn