Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-2052 / ex. EN57-1249
94 51 2 122 850-2    PL-PREG
94 51 2 122 851-0    PL-PREG
94 51 2 122 852-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 783 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1119.08.2002ZUT REMTRAK
G126.02.2007PESA Bydgoszcz
1R123.05.2012PR £ód¼