Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-2051 / ex. EN57-1204
94 51 2 122 847-8    PL-PREG
94 51 2 122 848-6    PL-PREG
94 51 2 122 849-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 738 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R131.08.1979ZNTK Mińsk Maz.
R204.02.1981ZNTK Mińsk Maz.
R327.01.1984ZNTK Mińsk Maz.
R427.01.1986ZNTK Mińsk Maz.
R520.11.1990ZNTK Gdańsk
R805.05.1994ZNTK Mińsk Maz.
R907.12.1998ZNTK Mińsk Maz.
R1021.05.2002ZNTK Mińsk Maz.
G127.02.2007NEWAG NS
1R121.06.2011PR £ód¼
1P4/209.08.2017ZNT Kruszewiec