Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-205 / ex. EN57-1147
94 51 2 120 936-1    PL-PREG
94 51 2 120 937-9    PL-PREG
94 51 2 120 938-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 681 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S+A30.04.1987ZNTK Mińsk Maz.
G130.06.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R112.07.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R231.07.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R325.09.2012PR £ód¼
+++
19.06.2019