Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-2049 / ex. EN57-1171
94 51 2 122 841-1    PL-PREG
94 51 2 122 842-9    PL-PREG
94 51 2 122 843-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 705 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1218.12.2002ZUT REMTRAK
G131.01.2007NEWAG NS
1R127.10.2011PR £ód¼
1P4/220.10.2017ZNT Kruszewiec