Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-2048 / ex. EN57-1359
94 51 2 122 838-7    PL-PREG
94 51 2 122 839-5    PL-PREG
94 51 2 122 840-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 893/237 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R928.11.2002ZUT REMTRAK
G1+M18.12.2006PESA Bydgoszcz
1R123.01.2012PR £ód¼
1P4/226.09.2017PR Bydgoszcz