Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-2047 / ex. EN57-1460
94 51 2 122 835-3    PL-PREG
94 51 2 122 836-1    PL-PREG
94 51 2 122 837-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 994/338 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.11.11.1981PFW Wroc³aw
R1030.03.2002PESA Bydgoszcz
G129.12.2006NEWAG NS
1R130.03.2012PR £ód¼