POLREGIO
Dolno¶l±ski Zak³ad we Wroc³awiu

EN57-2046 / ex. EN57-1151
94 51 2 122 832-0    PL-PREG
94 51 2 122 833-8    PL-PREG
94 51 2 122 834-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 685 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R120.01.1979ZNTK Gdańsk
R227.06.1980ZNTK Gdańsk
S124.10.1981ZNTK Gdańsk
R301.06.1983ZNTK Gdańsk
R415.03.1985ZNTK Gdańsk
R502.07.1987ZNTK Gdańsk
S229.01.1990ZNTK Gdańsk
R827.01.1993ZNTK Gdańsk
R905.03.1996ZNTK Gdańsk
R1002.07.1999ZNTK Mińsk Maz.
R1131.12.2002ZNTK Mińsk Maz.
G1+M29.12.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R123.03.2012PR £ód¼
1P4/231.08.2017ZNT Kruszewiec