Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-2045 / ex. EN57-1371
94 51 2 122 829-6    PL-PREG
94 51 2 122 830-4    PL-PREG
94 51 2 122 831-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 905/249 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R14.08.2003ZUT REMTRAK
G1+M13.12.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R109.03.2012PR £ód¼
1P4/208.12.2016PR Idzikowice