Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-2044 / ex. EN57-1341
94 51 2 122 826-2    PL-PREG
94 51 2 122 827-0    PL-PREG
94 51 2 122 828-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 875/219 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R14.11.2002ZNTK Mińsk Maz.
G1+M30.11.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R129.02.2012PR £ód¼
1P4/206.07.2017PR Bydgoszcz