Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-2042 / ex. EN57-1469
94 51 2 122 820-5    PL-PREG
94 51 2 122 821-3    PL-PREG
94 51 2 122 822-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1003/347 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.01.1982PFW Wroc³aw
R1025.02.2002PESA Bydgoszcz
G122.12.2006NEWAG NS
1R127.03.2012PR £ód¼