POLREGIO
Dolno¶l±ski Zak³ad we Wroc³awiu

EN57-2040 / ex. EN57-1244
94 51 2 122 814-8    PL-PREG
94 51 2 122 815-5    PL-PREG
94 51 2 122 816-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 778 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R112.09.1979ZNTK Mińsk Maz.
R223.10.1980ZNTK Mińsk Maz.
S126.05.1982ZNTK Mińsk Maz.
R330.11.1983ZNTK Mińsk Maz.
R428.07.1985ZNTK Mińsk Maz.
S230.05.1987ZNTK Mińsk Maz.
R528.02.1990ZNTK Gdańsk
R816.11.1991ZNTK Mińsk Maz.
R924.07.1993ZNTK Mińsk Maz.
R1031.05.1997ZNTK Gdańsk
R1128.06.2001ZNTK Mińsk Maz.
G1+M31.10.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R115.02.2012PR £ód¼
1P4/208.01.2018ZNT Kruszewiec