Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-2039 / ex. EN57-1263
94 51 2 122 811-4    PL-PREG
94 51 2 122 812-2    PL-PREG
94 51 2 122 813-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 797/141 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R914.08.2001ZNTK Mińsk Maz.
G130.11.2006NEWAG NS
1R127.07.2011PR £ód¼
1P4/228.07.2017ZNT Kruszewiec