Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-2038 / ex. EN57-1474
94 51 2 122 808-0    PL-PREG
94 51 2 122 809-8    PL-PREG
94 51 2 122 810-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1008/352 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?20.04.2001ZNTK Mińsk Maz.
G123.11.2006NEWAG NS
1R111.05.2011PR £ód¼
1P4/220.04.2016PR Idzikowice