Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-2037 / ex. EN57-1057
94 51 2 122 805-6    PL-PREG
94 51 2 122 806-4    PL-PREG
94 51 2 122 807-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 590 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1231.05.2000ZNTK Mińsk Maz.
G1+M24.10.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R116.02.2012PR £ód¼
1P4/221.10.2016PR Idzikowice