Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-2036 / ex. EN57-1388
94 51 2 122 802-3    PL-PREG
94 51 2 122 803-1    PL-PREG
94 51 2 122 804-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 922/266 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.09.1980PFW Wroc³aw
R?30.08.2002ZNTK Mińsk Maz.
G117.10.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R117.01.2012PR £ód¼
1P4/226.01.2017PR Bydgoszcz