Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-2033 / ex. EN57-1271
94 51 2 122 793-4    PL-PREG
94 51 2 122 794-2    PL-PREG
94 51 2 122 795-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 805/149 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.11.2000ZNTK Mińsk Maz.
G131.10.2006NEWAG NS
1R105.08.2011PR £ód¼
1P4/219.07.2017ZNT Kruszewiec