Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-2032 / ex. EN57-1489
94 51 2 122 790-0    PL-PREG
94 51 2 122 791-8    PL-PREG
94 51 2 122 792-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1024/367 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R28.05.2002ZUT REMTRAK
G1+M25.10.2006PESA Bydgoszcz
1R127.01.2012PR £ód¼