Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-2031 / ex. EN57-1308
94 51 2 122 787-6    PL-PREG
94 51 2 122 788-4    PL-PREG
94 51 2 122 789-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 841/186 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.14.08.1979PFW Wroc³aw
R125.02.1981ZNTK Mińsk Maz.
R227.09.1982ZNTK Mińsk Maz.
S123.01.1984ZNTK Mińsk Maz.
R331.07.1985ZNTK Mińsk Maz.
R4     01.1988ZNTK Mińsk Maz.
S218.11.1990ZNTK Gdańsk
R728.08.1992ZNTK Mińsk Maz.
R810.11.1994ZNTK Gdańsk
R919.12.1997ZNTK Gdańsk
R1017.04.2001ZNTK Mińsk Maz.
G119.09.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R130.12.2011PR £ód¼
1P4/206.11.2018ZNT Kruszewiec