POLREGIO
Dolno¶l±ski Zak³ad we Wroc³awiu

EN57-2030 / ex. EN57-1495
94 51 2 122 784-3    PL-PREG
94 51 2 122 785-0    PL-PREG
94 51 2 122 786-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 373 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R108.12.1983ZNTK Gdańsk
R230.04.1985ZNTK Mińsk Maz.
S118.03.1987ZNTK Gdańsk
R327.09.1989ZNTK Gdańsk
R410.04.1991ZNTK Gdańsk
R631.05.1993ZNTK Gdańsk
R731.05.1995ZNTK Gdańsk
R830.03.1998ZNTK Bydgoszcz
R931.12.2001ZNTK Mińsk Maz.
G1+M05.09.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R105.01.2012PR £ód¼
1P4/206.04.2018ZNT Kruszewiec