Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-2029 / ex. EN57-1411
94 51 2 122 781-9    PL-PREG
94 51 2 122 782-7    PL-PREG
94 51 2 122 783-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 945/289 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.01.1981PFW Wroc³aw
R?16.02.2001ZNTK Mińsk Maz.
G117.10.2006NEWAG NS
1R102.12.2011PR £ód¼
1P4/212.02.2018ZNT Kruszewiec