Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-2028 / ex. EN57-1484
94 51 2 122 778-5    PL-PREG
94 51 2 122 779-3    PL-PREG
94 51 2 122 780-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 1018/364 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.09.1983ZNTK Mińsk Maz.
R221.03.1985ZNTK Mińsk Maz.
S115.11.1987ZNTK Mińsk Maz.
R330.06.1989ZNTK Gdańsk
R427.08.1991ZNTK Mińsk Maz.
R630.10.1993ZNTK Gdańsk
R730.09.1996ZNTK Gdańsk
R823.09.1998ZNTK Mińsk Maz.
R915.11.2001ZNTK Mińsk Maz.
G130.08.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R123.12.2011PR £ód¼
1P4/221.01.2019ZNT Kruszewiec