Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-2025 / ex. EN57-1121
94 51 2 122 769-4    PL-PREG
94 51 2 122 770-2    PL-PREG
94 51 2 122 771-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 655 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1217.09.2002ZNTK Mińsk Maz.
G1+M05.09.2006PESA Bydgoszcz
1R118.11.2011PR £ód¼
1P4/204.02.2016PR Idzikowice