Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-2024 / ex. EN57-1436
94 51 2 122 766-0    PL-PREG
94 51 2 122 767-8    PL-PREG
94 51 2 122 768-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 970/314 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?19.09.2001ZUT REMTRAK
G129.09.2006NEWAG NS
1R108.02.2012PR £ód¼
1P4/219.03.2018ZNT Kruszewiec