Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-2021 / ex. EN57-1199
94 51 2 122 757-9    PL-PREG
94 51 2 122 758-7    PL-PREG
94 51 2 122 759-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 733 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.09.2000ZNTK Mińsk Maz.
G120.09.2006NEWAG NS
1R128.06.2011PR £ód¼
1P4/204.10.2016PR Idzikowice