Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN57-2020 / ex. EN57-1290
94 51 2 122 754-6    PL-PREG
94 51 2 122 755-3    PL-PREG
94 51 2 122 756-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 824/168 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1123.05.2002ZNTK Mińsk Maz.
G1+M31.07.2006PESA Bydgoszcz
1R108.12.2011PR ŁódĽ